Fondita Equity Spice changes focus and name

Från och med den 1.6.2022 byter fonden Fondita Equity Spice namn till Fondita Finland Micro Cap. Från att hittills ha investerat i finska aktier av alla storlekar, kombinerat med en ”krydda” av ett fåtal nordiska bolag från branscher som inte varit välrepresenterade på den finska börsen, kommer fonden nu att fokusera primärt på finska småbolag. Majoriteten av investeringarna kommer att göras i bolag med ett marknadsvärde under 800 MEUR. Fonden förvaltas fortsättningsvis av Marcus Björkstén och Markus Larsson.

”Vi ser mycket intressanta möjligheter inom detta segment som via nya börslistningar utökats markant under de senaste åren. Vi har dessutom en lång och framgångsrik historik inom förvaltning av nordiska och europeiska småbolag” berättar fondförvaltare Marcus Björkstén.

Observera att förändringen inte kräver åtgärder för fondandelsägarna.

This page was last updated

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online